מועדון רכיבה "העכוז מאושר" – מה לזה ולתעופה?ן
כתב :אירית
צילומים: ?