אודות אספני הרכב הארצישראלים - Israel Vehicle Collectors

ivc logo


"אספני כלי הרכב הארצישראלים" הינו גוף שהוקם על-ידי אספנים פרטיים, המעוניינים לשמור על תרבות רכבי האספנות בישראל, ולשמר כלי רכב קלאסיים.
הכוונה היא, בין היתר, לשלב כוחות עם גופים ועמותות אשר המטרות המוצהרות של "אספני כלי הרכב הארצישראלים" אינן נוגדות את מטרותיהם – ואשר עיסוקם נוגע לתרבות המוטורית בישראל.
"אספני כלי הרכב הארצישראלים" שם למטרה לדאוג לשימור וקידום התקנות הנוגעות לאספנות כלי רכב בארץ – בעזרת הרשויות והגורמים העוסקים בכך. אנו תומכים בהגבלות ובזכויות הקיימות בתקנות התעבורה בכל הנוגע לרכבי אספנות, ומעוניינים לשמרן.
כל מי שרואה את עצמו כתומך במטרות המוצהרות של "אספני כלי הרכב הארצישראלים", יכול להירשם בדואר האלקטרוני או בטופס ההרשמה באתר. יש לספק שם מלא, כתובת (רשות), כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון (רשות) וכלי רכב ברשות הנרשם - במידה וישנם (אין חובה להחזיק ברכב אספנות כתנאי להרשמה). חברות בארגון הינה ללא תשלום או התחייבות, ומטרתה לחזק את כוחם של אספני כלי הרכב בישראל. "אספני כלי הרכב הארצישראלים" אינו גוף למטרות רווח.


המטרות המוצהרות:

  1. הגנה על אספני כלי רכב בישראל, ועל התקנות הנוגעות לאספנות ואיסוף כלי רכב.
  2. עידוד שימור ואיסוף כלי רכב קלאסיים – לצרכי תחביב ולא כתחליף לתחבורה זולה או למטרות רווח.
  3. יצוג ענייני אספנות כלי הרכב בפני הרשויות.
  4. פיתוח המודעות להיסטוריה מוטורית בכלל, ולהיסטוריה המוטורית הישראלית בפרט.

להצטרפות חינם וללא התחייבות אנא השתמשו בדף "הצטרפות ל-IVC".
אנו לא שולחים דואר פרסומי או מעבירים את פרטיכם לגוף אחר כלשהו, פרטי או מסחרי.